Zarząd

Zarząd OSP w składzie:

Prezes – Artur Zaleski

Wiceprezes/naczelnik – Adrian Wrzosek

Z-ca naczelnika – Aneta Skręta

Sekretarz – Mirosław Bartkowski

Skarbnik – Szymon Czapliński

Gospodarz – Karina Kordalska

Członek – Klaudia Kordalska

Komisja Rewizyjna OSP w składzie:

Przewodniczący – Grzegorz Kotewicz

Sekretarz – Arkadiusz Gorczyński

Członek – Stanisław Skręta